เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้สารดูดความชื้น

เครื่องทำลมแห้งแบบใช้สารดูดความชื้อ [ Desicant Air Dryer ]


เครื่องทำลมแห้งแบบใช้สารดูดความชื้น Desicant Air Dryer  ทำงานโดยใช้เม็ดสารคอยดูดซับความชื้นที่มากับลมอัด เม็ดสารดูดความชื้นโดยทั่วไปนั้นในระบบลมอัดนั้นจะใช้เม็ดสารเครื่องทำลมแห้งแบบเม็ดสารดูดความชื้นมีอยู่ 2 ชนิด

  • อลูมินา ( Alumina )
  • โมเลกุลลาร์ ซีฟ ( Molecular sieve )

เครื่องทำลมแห้งแบบเม็ดสารดูดความชื้น สามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่ปนเปื้อนมากับลมอัดได้ดีมาก ถ้าจะให้ดีมากยิ่งขึ้นควรใช้ร่วมกับเครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น เพราะจะทำให้ยืดอายุของเม็ดสารดูดความชื้น ข้อควรระวัง ลมอัดที่เข้าไปในเครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้นนั้น ไม่ควรมีน้ำมันเข้าไปด้วยเพราะจะทำให้ เม็ดสารคลายความชื้นออกได้ยากและเม็ดสารนั้นจะอายุการใช้งานสั้นลง                                         • สามารถกำจัดความชื้นออกจากลมอัดได้ 100 เปอรเซนด์
  • ทำอุณหภูมิ - 40, -70 องศาเซลเซียส
  • ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  • ง่ายต่อการบำรุงรักษา 

แสดง 1-4 จาก 4 รายการ