เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ได้ก่อตั้งขึ้นจากวิศวกรผู้มีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมมามากกว่า 25 ปี  ให้บริการด้านคำปรึกษา  ออกแบบ  ติดตั้ง และการซ่อมบำรุง งานด้านอุตสาหกรรม  พร้อมจำหน่ายสินค้าที่มีใช้ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม และจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่ต่าง ๆ ให้พร้อมและเหมาะสมกับการใช้งาน ตามที่ลูกค้าต้องการ


สินค้าและบริการของเรา

ปั๊มลมอุตสาหกรรม อะไหล่ปั๊มลม [ Air Pump ]


ปั๊มน้ำอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ [ Water Pump ]


อุปกรณ์นิวเมติกและไฮดรอลิค [ Pneumatic & Hydraulic ]


มอเตอร์อุตสาหกรรม [ Industrial Motor ]


วาล์วอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ [ Valve & Equipment ]