เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ถังเก็บลม Air Tank

ถังเก็บลม [ Air Tank ]

ถังเก็บลม Air Tank เป็นอุปกรณ์อีกชนิดที่มีความสำคัญในระบบลมอัด เพื่อเป็นตัวพักลมอัดที่ส่งมาจากปั๊มลม ทำให้สามารถจ่ายลมอัดได้คงที่ ลดการทำงานของปั๊มลม ลดอุณหภูมิของลมอัด ดักน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของลมอัดทำให้ลดภาระของเครื่องทำลมแห้งได้  ซึ่งถังเก็บลมส่วนใหญ่มักจะทำมาจากเหล็กและสแตนเลส ส่วนวัสดุที่เป็นสแตนเลสนั้นไม่ค่อยนิยม เพราะมีราคาสูง ส่วนใหญ่จะนิยมถังเก็บลมที่เป็นเหล็กเพรามีราคาถูกกว่า เหล็กที่นำมาทำถังเก็บลมจะเป็นSS400ทำมาจากเหล็กแผ่นอย่างดี ภายในทาสีกันสนิมอย่างดี ผ่านการรับรองจากวิศวกร


ข้อพิจารณาในการเลือกขนาดของถังเก็บลม

ขนาดของถังเก็บลมนั้นมีความสำคัญต่อการลดความต้องการสูงสุดของอากาศที่อัดได้ ถังเก็บลมที่มีขนาดเพียงพอควรจะมีขนาด 1 ถึง 1.5 ลิตร ต่ออัตราการผลิตอากาศทุก ๆ 10 ลิตรต่อวินาที นอกจากนี้การติดตั้งถังเก็บลมเพิ่ม ณ.จุดใช้งาน จะช่วยรองรับความต้องการใช้อากาศได้ทันที โดยไม่ต้องเพิ่มกำลังผลิตของปั๊มลม หากมีน้ำอยู่ในถังเก็บลมมาก จะทำให้ปริมาณเก็บอากาศได้น้อยลง และมีผลทำให้ความชื้นเข้าไปในระบบที่จ่ายเข้าไปใช้งานได้ ดังนั้นจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากถังเก็บลมเป็นประจำถึงแม้ว่าจะทำให้เกิดการสูญเสียลมอัดไปบ้างก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ได้รับก็คุ้มค่า การระบายน้ำภายในถังเก็บลมนั้นสามารถที่ทำการติดตั้งออโต้เดรนไว้ใต้ของถังเก็บลมนั้นได้  ซึ่งออโต้เดรนวาล์วนั้นมีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับงาน และงบประมาณด้วยแสดง 1-12 จาก 16 รายการ