เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

หัวปั๊มลมพูม่า PUMA

หัวปั๊มลมพูม่า [ Bare Head Air Compressor ]
หัวปั๊มลมพูม่า [ Bare Head Air Compressor ]   หัวปั๊มลมที่ไว้ใช้เป็นอะไหล่ชนิดหนึ่งที่เอาไว้เปลี่ยนใหม่ ในกรณีปั๊มลมเกิดการเสียหายมาก หรือไว้เป็นหัวปั๊มสำรองในกรณีต้องการใช้ปั๊มลมเร่งด่วน กรณีปั๊มลมที่ใช้มานานมากแล้ว และเกิดชำรุดเสียหาย หากท่านตรวจสอบประเมินราคาอะไหล่ซ่อมแล้วใกล้เคียง หรือถูกกว่าราคาซื้อหัวปั๊มลมใหม่เล็กน้อย ขอแนะนำให้ท่านซื้อหัวปั๊มลมใหม่ดีกว่า เพราะได้ของใหม่ครบทุกชิ้น หากท่านมีปั๊มลมที่เสียอยู่และไม่ทราบว่ามีอุปกร์ชิ้นส่วนอะไรเสียบ้าง ซึ่งทางบริษัทมีช่างไว้คอยบริการเพื่อประเมินราคาซ่อมให้ท่านได้


แสดง 1-10 จาก 10 รายการ