เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มน้ำอิเล็กตร้า ELECTRA

ปั๊มน้ำอิเล็กตร้า [ Electra Water Pump ]
ปั๊มน้ำอิเล็กตร้า Electra Water Pump เป็นอุปกรณ์อีกชนิดที่ใช้โดยทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ที่อยู่อาศัย การเกษตรกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย โดยลักษณะของปั๊มน้ำมีให้เลือกหลายรุ่นขึ้นอยู่กับ ลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม เช่น เครื่องสูบน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อ (LS Series) เครื่องสูบน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อแบบ Split Case (SP Series) เครื่องสูบน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อชนิดต่อยอย (E Series) เครื่องสูบน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อชนิดหน้าแปลนแบบมีมอเตอร์ในตัว (STN G Series) เครื่องสูบน้ำแบบล่อน้ำในตัวชนิดดูดน้ำเสีย (EJ Serire) เครื่องสูบน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อชนิดหน้าแปลนและใบพัดเดี่ยว (CN,CT Series) และยังมีปั๊มน้ำรุ่นอื่นๆ ให้เลือกอีกมากมายหลายรุ่นหลายแบบ นำเข้าจาก Italy


แสดง 1-8 จาก 8 รายการ