เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

เมนไลน์ฟิลเตอร์ Mainline Filter

เมนไลน์ฟิลเตอร์ [ Mainline Filter ]
เมนไลน์ฟิลเตอร์ Mainline Filter  ฟิลเตอร์ดักน้ำ เป็นอุปกรณ์สำคัญอีกชิ้นหนึ่งในระบบลม เนื่องจากลมอัดที่ผลิตออกมา จะเกิดการควบแน่นและกลั่นตัวเป็นน้ำ ทำให้เกิดน้ำในถังพักลม ซึ่งเป็นเหล็ก เมื่อเหล็กโดนน้ำมาก ๆ เข้าก็จะเกิดปฏิกิริยาก่อให้เกิดสนิม ดังนั้นเมื่อเกิดสนิม ๆ จะวิ่งออกมาปะปนกับลมที่ผลิตได้ ก่อให้เกิดปัญหากับระบบนิวเมติก เช่น วาล์ว กระบอกลม สายลม ข้อต่อ ฯลฯ จะเกิดการสึกหรอ เพราะโดนสนิมที่ปะปนกับลมออกมา วิ่งด้วยความเร็วลมที่ผลิตได้ ไปชนกับอุปกรณ์นิวเมติก ซึ่งฟิลเตอร์ดักน้ำช่วยในการดักสนิม น้ำมัน และสิ่งสกปรกในระบบท่อลมด้วย  ฟิลเตอร์ดักน้ำมีความละเอียดถึง 3 ระดับ คือ 3 ไมครอน 1 ไมครอน และ 0.01 ไมครอน  เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในระบบลม ควรติดตั้งถึง 3 ระดับ


แสดง 1-12 จาก 20 รายการ