เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ฟิลเตอร์ดักน้ำ [Mainline Filter]

ฟิลเตอร์ดักน้ำ [ Mainline Filter ]
                              เป็นอุปกรณ์สำคัญอีกชิ้นหนึ่งในระบบลม เนื่องจากลมอัดที่ผลิตออกมา จะเกิดการควบแน่นและกลั่นตัวเป็นน้ำ ทำให้เกิดน้ำในถังพักลม ซึ่งเป็นเหล็ก เมื่อเหล็กโดนน้ำมากๆ เข้าก็จะเกิดปฏิกิริยาก่อให้เกิดสนิม ดังนั้นเมื่อเกิดสนิม สนิมจะวิ่งออกมาปะปนกับลมที่ผลิตได้ ก่อให้เกิดปัญหากับระบบนิวเมติกซ์ เช่น วาล์ว, กระบอกลม, สายลม, ข้อต่อ ฯลฯ จะเกิดการสึกหรอ เพราะโดนสนิมที่ปะปนกับลมออกมา วิ่งด้วยความเร็วลมที่ผลิตได้ ไปชนกับอุปกรณ์นิวเมติกซ์ ซึ่งฟิลเตอร์ดักน้ำช่วยในการดักสนิม น้ำมัน และสิ่งสกปรกในระบบท่อลมด้วย  ฟิลเตอร์ดักน้ำมีความละเอียดถึง 3 ระดับ คือ 3 ไมครอน , 1 ไมครอน และ 0.01 ไมครอน  เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในระบบลม ควรติดตั้งถึง 3 ระดับ
แสดง 1-12 จาก 16 รายการ