เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

วาล์วอัตโนมัติ [Automatic Valve]

วาล์วอัตโนมัติ [ Automatic Valve ] 

               วาล์วอัตโนมัติ ใช้ในระบบควบคุมงานท่ออัตโนมัติ เช่น งานน้ำ งานลม งานสตีม เป็นต้น 


งานวาล์วอัตโนมัติมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทใหญ่ คือ

         งานที่อาศัยแรงทางกลในการควบคุมเปิด-ปิด เช่น หัวขับลม ( Pneumatic Actuator) และ งานที่อาศัยแรงทางไฟฟ้าในการเปิด-ปิด ( Electrical Actuator ) เช่น หัวขับไฟฟ้า
          ในส่วนของชนิดตัวเรือนวาล์วนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของเหลวที่ไหลผ่านตัวเรือนวาล์วเป็นแบบชนิดอะไร กรด หรือ ด่าง ความเข้มข้นเท่าไร  แรงดันเท่าไร และการติดตั้งเป็นลักษณะไหน

แสดง 1-12 จาก 12 รายการ