เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ข้อต่อลม/ข้อต่อทองเหลือง [Connector Fitting]

    ข้อต่อลมและข้อต่อทองเหลือง [ Connector Fitting ]

     ในงานระบบนิวเมติกส์ หรือ งานที่ต้องอาศัยการเดินท่อลม หรือ ท่อน้ำนั้น ข้อต่อลมนั้นจะช่วยให้การปฎิบัติงานนั้นมีความสะดวกในการทำงาน ซึ่งข้อต่อแต่ละประเภทก็จะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยูกับผู้ใช้งานที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

      ข้อต่อลมนี้ทำมาจากทองเหลืองและมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบบางชนิด   สามารถเลือกใช้ตามขนาดสายลมและขนาดของเกลียว ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก แต่โดยส่วนใหญ่นั้นผู้ใช้งานมักจะมีข้อผิดผลาดในการเลือกขนาดของเกลียว

       ในส่วนของมาตราฐานของเกลียวนั้นจะมีหลากหลายมาตราฐาน เช่น  PT  NPT BSP เป็นต้น ดังนั้นจะนำวิธีการเบื้องต้นในการเลือกเกลียวของข้อต่อทองเหลืองมาลองให้ศึกษากัน

     

แสดง 1-12 จาก 36 รายการ