เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

โซลินอยด์วาล์ว [Solenoid Valve]

โซลินอยด์วาล์ว [ Solenoid Valve ]

     คือ อุปกรณ์ที่อาศัยหลักการทำงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกับกลไก เพื่อเปิด-ปิด การควบคุม  ประเภทของโซลินอยด์วาล์ว ที่นิยมใช้กันทั่วไป

  • โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง 2 ทาง หรือ 2/2 way
  • โซลินอยด์วาล์ว 3 ทาง หรือ 3/2 way
  • โซลินอยด์วาล์ว 4 ทาง หรือ 4/3 way
  • โซลินอยด์วาล์ว 5 ทาง หรือ 5/2 way

                 โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง 2 ทาง หรือ 2/2 way

                 โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง 2 ทาง หรือ 2/2 way จะทำงานลักษณะ เปิด-ปิด  ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานว่าเป็นปกติเปิดหรือปกติปิด เป็นวาล์วที่นิยมใช้ในการเปิดปิด น้ำ,ลม,แก๊ส,น้ำมัน

                 โซลินอยด์วาล์ว 3 ทาง หรือ 3/2 way

                 โซลินอยด์วาล์ว 3 ทางหรือ 3/2 way จะทำงานลักษณะเปิด-ปิด ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานว่าเป็นปกติเปิดหรือปกติปิด การใช้งานจะคล้ายๆกับแบบ 2 ทาง แบบ 3 ทางนี้จะมีรูระบายลมด้านทางออกเพื่อระบายแรงดันที่กับมาจากโหลด

                  โซลินอยด์วาล์ว 4 ทาง หรือ 4/2 way

                  โซลินอยด์วาล์ว 4 ทาง หรือ 4/2 way ส่วนใหญ่จะใช้กับงานระบบไฮดรอลิค จะทำงานควบคุมกระบอกไฮดรอลิคซึ่งจะมีทางออกของน้ำมันไฮดรอลิค 2 ทาง  ทางเข้าของน้ำมันไฮดรอลิค 1 ทาง ทางระบายน้ำมันกับแท้งค์น้ำมัน 1 ทาง  ลักษณะทางวิ่งของน้ำมันไฮดรอขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญลักษณ์ของวาล์วหรือผู้ออกแบบงานนั้นๆ

                    โซลินอยด์วาล์ว 5 ทาง หรือ 5/2 way

                   โซลินอยด์วาล์ว 5 ทาง หรือ 5/2 way ส่วนใหญ่จะใช้ในงานระบบนิวเมติกส์จะควบคุมกระบอกลม จะมีช่องลมออก 2 ทาง จะมีช่องลมเข้า 1 ทาง และรูระบายลม 2 ทาง ลักษณะการทำงานของวาล์วขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์ของวาล์วหรือผู้ออกแบบงานนั้นๆ

แสดง 1-12 จาก 37 รายการ