เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

กระบอกลม/กระบอกสูบนิวเมติก [Air Cylinder]

กระบอกลม / กระบอกสูบนิวเมติก [ Air Cylinder / Pneumatic Cylinder ]          

     กระบอกลมจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมอัดให้เป็นพลังงานกล ลักษณะในการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและวงกลม ตัวกระบอกลมมักจะทำด้วยท่อชนิดไม่มีตะเข็บ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง สแตนเลส ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ภายในท่อจะต้องเรียบไม่มีรอย เพื่อไม่ให้มีการรั่วซึมระหว่างลูกสูบ

 กระบอกสูบจะประกอบด้วย

       1. ลูกสูบ
         2. ก้านสูบ
         3.ฝาครอบหน้า-หลัง 
         4.เสื้อสูบ

   กระบอกสูบสามารถแบ่งได้ 2 ชนิด

        1.กระบอกสูบทำงานทางเดียว ( Single acting )

          2.กระบอกสูบทำงานสองทาง ( double acting )
           กระบอกสูบทำงานทางเดียวจะมีสปริงอยู่ภายใน จะอยู่ด้านฝาหน้าหรือฝาหลังก็ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบใช้งานสำหรับงานนั้นๆ ภายในกระบอกลมนั้นจะต้องมีห้องเอาไว้สำหรับเก็บสปริงด้วย ค่า K ของสปริงขึ้นอยู่กับงานนั้นๆ ส่วนใหญ่ กระบอกสูบทำงานทางเดียวนิยมใช้กับกระบอกลมที่มีขนาดเล็ก ข้อเสียของกระบอกสูบทำงานทางเดียวนั้นเมื่อมีการใช้งานเป็นเวลานานๆ สปริงดันกลับจะมีปัญหาทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่กลับไม่สุดสโต๊ก
            การเลือกใช้กระบอกสูบนั้น จะต้องรู้ว่ากระบอกสูบนั้นจะไปใช้กับโหลดแบบไหน ต้องการใช้แรงที่กระทำกับโหลดนั้นเท่าไร ถึงจะทำให้โหลดเคลื่อนที่ได้ ดังนั้นเราต้องรู้ว่าน้ำหนักของชิ้นงานที่เราจะนำกระบอกสูบไปใช้งานร่วมด้วยนั้นมีขนาดเท่าไร แล้วเราก็มาเลือกขนาดของกระบอกสูบ เพื่อนำไปใช้งาน โดยคำนวณหาแรงจากสูตร
         F=PxA
         F= แรงที่กระทำต่อโหลด มีหน่วยเป็นนิวตัน
         P=ความดันลมอัด มีหน่วยเป็นบาร์
         A=พื้นที่หน้าตัดของลูกสูบ มีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตร
        หมายเหตุ 
                  พื้นที่หน้าตัดของลูกสูบมี 2 ด้าน
                1.ด้านที่มีก้านสูบ จะต้องนำพื้นที่หน้าตัดของก้านสูบมาลมออกด้วย
                2.ด้านที่ไม่มีก้านสูบ

            กระบอกสูบทำงานสองทาง จะไม่มีสปริงอยู่ภายใน จะอาศัยแรงดันลมอัดเป็นตัวพาลูกสูบเคลื่อนที่เข้า-ออก ส่วนใหญ่จะนิยมใช้กระบอกสูบทำงานสองทาง โครงสร้างของกระบอกสูบทำงานสองทาง จะมีลักษณะคล้ายกับกระบอกสูบทำงานทางเดียว

แสดง 1-9 จาก 9 รายการ