เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

กระบอกลมนิวเมติก Pneumatic Air Cylinder

กระบอกลมนิวเมติก [ Pneumatic Air Cylinder ]

กระบอกลมนิวเมติก Pneumatic Air Cylinder กระบอกลมนิวเมติก/กระบอกสูบนิวเมติก เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมอัดให้เป็นพลังงานกลในลักษณะรูปแบบของการเคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง  หรือทำให้หมุน 90 180 270 หรือ 360 องศา ผลิตด้วย เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง หรือ สแตนเลส ลักษณะแบบท่อชนิดไม่มีตะเข็บ โดยกระบอกลมนิวเมติก จะมีการทำงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกระบอกลมที่จะนำไปใช้ในเครื่องจักรหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆกระบอกลมนิวเมติก ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการทำงาน

1. กระบอกลมนิวเมติก เคลื่อนที่แบบแนวเส้นตรง      2. กระบอกลมนิวเมติก เคลื่อนที่แบบแนวเส้นรอบวง

3. กระบอกลมนิวเมติก ที่ทำงานนอกเหนือจากเส้นตรงหรือเส้นรอบวง ซึ่งอาจสั่งผลิตเป็นพิเศษ

               นอกจากนี้ยังมีกระบอกลมนิวเมติกอีกหลายประเภท เช่น  กระบอกลมแบบไม่มีก้านสูบ (Rodless Cylinder)  กระบอกลมแบบสไลด์ (Slide Table Cylinder)  กระบอกลมแบบแคลมป์ (Clamp Cylinder)  กระบอกลมแบบที่มีตัวไกด์ (Guided Cylinder)  กระบอกลมแบบแกนคู่/สองแกน (TN Double-Shaft Cylinder)  กระบอกลมโรตารี่ (Rotary Cylinder)  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บทความแสดง 1-12 จาก 44 รายการ