เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ชุดกรองลมดักน้ำ Air Service Unite

ชุดกรองลมดักน้ำ  [ Air Service Unite ] 


ชุดกรองลมดักน้ำ Air Service Unite หรือบางคนเรียก ชุดปรับแรงดันลม ชุดจ่ายน้ำมัน ชุดควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพลม คือ การทำให้ลมสะอาดป้องกันสิ่งเจือปน ที่มากับลมจนทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย  


องค์ประกอบชุดกรองลมระบบนิวเมติก FRL มี 3 ส่วน 

 1. F (Fillter) ฟิลเตอร์ตัวกรองอากาศ อุปกรณ์ทำหน้าที่กรองลมอากาศ
 2. R (Regulator) ชุดปรับแรงดันลม อุปกรณ์ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปรับแรงดันลมอัดเพื่อให้คงที่และสม่ำเสมอ
 3. L (Lubricator) ชุดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น อุปกรณ์ทำหน้าที่จ่ายน้ำมันหล่อลื่นเพื่อช่วยลดการสึกหรอของลูกสูบท่อและวาล์วต่าง ๆ ในชุดปรับปรุงคุณภาพลม


ชุดกรองลมประเภทของชุดกรองลม [ Air Service Unite ] 

 • ชุดกรองลม แบบ 1 ตอน แบบที่ใช้งานทั่วไป (Standard Air Filter) เป็นชุดที่ใช้เป่าหรือทำความสะอาดอุปกรณ์งานช่างทั่วไป
 • ชุดกรองลม แบบ 2 ตอน (FR) ชุดปรับปรุงคุณภาพลมมี Air Filter และ Regulator ในชุดเดียวกัน เหมาะกับงานที่เน้นคุณภาพของลมอัดกว่างานทั่วไป 
 • ชุดแบบ FR.L ชุดปรับปรุงคุณภาพลมที่มีตัวกรองอากาศ และตัวปรับแรงดันในชุดเดียวกัน โดยสามารถที่จะซื้อชุดจ่ายน้ำมัน (Lubricator) มาติดตั้งเสริมภายหลังได้
 • ชุดกรองลม แบบ 3 ตอน (F.R.L) ชุดควบคุมคุณภาพลมอัดที่ให้ประสิทธิภาพลมอัดมีความสะอาดสูง แรงดันลมมีความคงที่และสม่ำเสมอ นิยมใช้ในปัจจุบัน
 • ชุดแบบ AMG เป็นชุดสำหรับแยกน้ำออกจากลมโดยเฉพาะ ให้ประสิทธิภาพสูงสามารถดักจับและแยกหยดน้ำหรือไอน้ำออกจากลมได้มากถึง 99.99%
 • ชุดแบบประเภทอื่น ๆ เช่น ชุดกรองน้ำมันออกจากลม กรองไอน้ำมันและเศษสนิมหรือพวกโลหะคาร์บอนต่าง ๆ

รูปแบบระบบเดรนน้ำ ชุดกรองลม 

 • แบบ แมนนวล คือ เมื่อมีน้ำในชุดกรองลมแล้ว ต้องการที่จะปล่อยน้ำออกก็จะต้องใช้มือกดปุ่ม หรือดึงวาล์วเพื่อปล่อยน้ำออกเท่านั้น 
 • แบบ เซมิ ออโต้ คือ เมื่อมีน้ำในชุดกรองลมแล้ว ต้องการที่จะปล่อยน้ำออกก็จะต้องใช้มือกดปุ่ม หรือดึงวาล์วเพื่อปล่อยน้ำออก หรือ ในระบบท่อลม ไม่มีแรงดันลมอยู่ ตัววาล์วก็จะปล่อยน้ำออกมา 
 • แบบ ออโต้ คือ เมื่อมีน้ำในชุดกรองลมแล้ว จะสะสมน้ำไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับ ระดับหนึ่ง ตัววาล์วก็จะปล่อยน้ำออกมา


แสดง 1-12 จาก 46 รายการ