เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ชุดกรองลมดักน้ำ [Air Service Unit]

ชุดกรองลมดักน้ำ  [ Air Service Unite ] 

      ชุดกรองลมดักน้ำ [ Air Service Unite ] หรือบางคนเรียก ชุดปรับแรงดันลม ชุดจ่ายน้ำมัน ชุดควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพลม คือ การทำให้ลมสะอาดป้องกันสิ่งเจือปน ที่มากับลมจนทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย  

ชุดกรองลมดักน้ำมีหลายประเภท 

        ชุดกรองลมแบบ 3 ตอน, ชุดกรองลมแบบ 2 ตอน, ชุดกรองลมแบบ 1 ตอน, ชุดปรับแรงดันคงที่, ชุดจ่ายน้ำมัน และชุดกรองลมดักน้ำ เป็นต้น

  • ชุดกรองลมแบบ 3 ตอน จะประกอบไปด้วย ฟิลเตอร์  ตัวปรับแรงดันลม ชุดจ่ายน้ำมัน
  • ชุดกรองลมแบบ 2 ตอน จะประกอบไปด้วย ฟิลเตอร์และตัวปรับแรงดันลมจะอยู่ในชุดเดียวกัน  ชุดจ่ายน้ำมันจะแยกส่วนออกมา
  • ชุดกรองลมแบบ 1 ตอน จะประกอบไปด้วย ฟิลเตอร์ และตัวปรับแรงดันลมจะอยู่ในชุดเดียวกัน  จะไม่มีชุดจ่ายน้ำมัน

ฟิลเตอร์ (Filter

เป็นตัวกรองสิ่งปนเปื้อนที่มากับลม (ฝุ่น, ผง, สนิม) ที่มีความละเอียด 5 ไมครอน และสลัดละอองน้ำที่มากับลม

ตัวปรับแรงดัน(Regulator) 

เป็นตัวปรับแรงดันลมที่เครื่องจักรต้องการให้คงที่ เพราะแรงดันลมจากต้นทาง อาจสูงเกินและไม่สม่ำเสมอ

ชุดจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator) 

เป็นตัวจ่ายน้ำมันอัตโนมัติซึ่งสามารถตั้งค่าการจ่ายน้ำมันได้ เครื่องจักรที่ต้องการ การหล่อลื่นจำเป็นต้องใช้เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักร

          

แสดง 1-12 จาก 24 รายการ