เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มลมสวอน SWAN

ปั๊มลมสวอน [ SWAN AIRCOMPRESSOR ]  

              ปั๊มลมสวอนได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศไต้หวัน โดยปั๊มลมลูกสูบสวอนได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับ การใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม, กลุ่มรถยนต์ และกลุ่มใช้งานทั่วไป  

               ปั๊มลมลูกสูบสวอนได้รับการออกแบบมาอย่างดี เพื่อรองรับการใช้งาน ทางบริษัทมีอะไหล่ปั๊มลมสวอนไว้บริการลูกค้าครบทุกส่วน
                ปั๊มลมสวอนขนาดเล็กส่วนใหญ่แล้วนิยมนำไปใช้เกี่ยวกับงานทันตกรรม ซึ่งจะสามารถจ่ายลมได้เพียงพอต่อความต้องการ เสียงเงียบ สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก บำรุงรักษาง่าย

                 ปั๊มลมสวอนนั้นผลิตปั๊มลมแบบลูกสูบหลายแรงม้าตั้งแต่ 1/4 - 60 แรงม้าเป็นผู้เชี่ยวในการผลิตปั๊มลูกสูบโดยเฉพาะ 

แสดง 1-12 จาก 20 รายการ