เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มลมสวอน SWAN

ปั๊มลมสวอน [ Swan Air Compressor ]  

ปั๊มลมสวอน [ Swan Air Compressor ]  ปั๊มลมสวอนได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศไต้หวัน โดยปั๊มลมแบบลูกสูบสวอนได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับ การใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม, กลุ่มรถยนต์ และกลุ่มใช้งานทั่วไป ปั๊มลมแบบลูกสูบสวอนได้รับการออกแบบมาอย่างดี เพื่อรองรับการใช้งาน ทางบริษัทมีอะไหล่ของปั๊มลมสวอนไว้บริการลูกค้าครบทุกชิ้นส่วน ปั๊มลมสวอนขนาดเล็กส่วนใหญ่แล้วนิยมนำไปใช้เกี่ยวกับงานทันตกรรม ซึ่งจะสามารถจ่ายลมได้เพียงพอต่อความต้องการ เสียงเงียบ สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก บำรุงรักษาง่าย ปั๊มลมสวอนได้ผลิตปั๊มลมแบบลูกสูบที่มีแรงม้าตั้งแต่ 1/4 - 60 แรงม้า ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม และเป็นผู้เชี่ยวในการผลิตปั๊มแบบลูกสูบโดยเฉพาะแสดง 1-12 จาก 20 รายการ