เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มลมพูม่า PUMA

ปั๊มลมพูม่า [ Puma Air Compressor ]

ปั๊มลมพูม่า Puma Air Compressor  ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ปั๊มลมพูม่า และอะไหล่ปั๊มลมพูม่า ผลิตจากประเทศไต้หวันโดยสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 9001, CE (มาตรฐานยุโรป), UL (มาตรฐานสหรัฐ อเมริกา  ปั๊มลมพูม่านั้นได้ผลิตและออกแบบปั๊มลมออกมาให้ใช้งานได้อย่างหลากหลายรุ่น เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของการใช้งาน ปั๊มลมพูม่าได้ออกแบบปั๊มลมออกมาเพื่อตอบสนองหลายกลุ่มในงานอุตสาหกรรม  ซึ่งไม่ว่าจะเป็น  ปั๊มลมแรงดันสูง ปั๊มลมเก็บเสียง ปั๊มลมไม่ใช้น้ำมัน ปั๊มลมสกรู เป็นต้น  ดังนั้นมือใหม่หรือผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน จึงสามารถเลือกใช้ปั๊มลมพูม่าได้อย่างสบายใจมีอะไหล่ทุกชิ้น ไม่ต้องกังวลเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นใหม่


สินค้าของ ปั๊มลมพูม่า นั้นนอกจากจะผลิตปั๊มลมแล้ว  ยังมีสินค้าเกี่ยวกับเครื่องมือลมอีกด้วย เช่น ไขควงล บล๊อคลมบล็อคลมถอดรถสิบล้อ ลูกค้าจึงวางใจได้กับคุณภาพและมาตรฐานของปั๊มลมพูม่า และอะไหล่ปั๊มลมพูม่า ทุกเครื่อง และทุก ๆ ชิ้นส่วน เพราะได้ผ่านมาตรฐานดังที่ได้กล่าวมา

นอกจากในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีปั๊มลมพูม่าแล้ว ยังต้องมีอุปกรณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบลมอัดอีกด้วย เช่น ถังพักลม, เครื่องทำลมแห้ง,ฟิลเตอร์ดักน้ำแสดง 1-12 จาก 30 รายการ