เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng

ปั๊มลมลูกสูบฟูเช็ง [ FuSheng Piston Air Compressor]  

ปั๊มลมลูกสูบฟูเช็ง Fusheng Piston Air Compressor  ได้ก่อตั้งขึ้นในปี  1953  ที่ประเทศไต้หวัน มีขนาดตั้งแต่ 1/2 แรงม้า - 15 แรงม้า ส่วนปั๊มลมสกรูฟูเช็งมีตั้งแต่ขนาด 20 แรงม้า - 250 แรงม้า  และยังมีอะไหล่ปั๊มลมลูกสูบฟูเช็งทุกชิ้นส่วนไว้รองรับการซ่อมบำรุง รวมถึงอะไหล่ปั๊มลมสกรูทุกชิ้นส่วนเช่นกัน  ปั๊มลมฟูเช็งได้ผ่านมาตรฐานต่างๆ มากมาย อาทิ ISO 9001, CE (มาตรฐานยุโรป), RJ ฯลฯ ปั๊มลมลูกสูบฟูเช็ง มี 2 รุ่น 

  • รุ่น D-Series ( เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป)
  • รุ่น A-Series ( เหมาะสำหรับใช้งานหนัก)
ปั๊มลมลูกสูบฟูเช็ง เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องการปริมาณลมสูงมากนัก  ถ้าต้องการปริมาณลมที่สูงมากแนะนำให้ใช้ ปั๊มลมสกรู ปั๊มลมลูกสูบฟูเช็งนั้น ส่วนใหญ่นิยมใช้กับกิจกรรมที่ไม่ต้องการใช้ปริมาณลมมากนัก อย่างเช่น อู่ซ่อมรถยนต์ ปั๊มน้ำมัน ร้านคาร์แคร์ ร้านขายยางรถยนต์ เป็นต้น นอกจากใช้ปั๊มลมในกิจกรรมต่างๆแล้ว ยังมีอุปกรณ์ลมที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้ระบบลมอัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น เครื่องทำลมแห้ง, ถังเก็บลม,ชุดกรองลมดักน้ำ,น้ำมันเครื่องปั๊มลม เป็นต้นแสดง 1-12 จาก 20 รายการ