เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ไส้กรองอากาศ/ไส้กรองน้ำมัน Air/Oil Filter

ไส้กรองอากาศ/ไส้กรองน้ำมัน [ Air/Oil Filter ]


ไส้กรองอากาศ/ไส้กรองน้ำมัน [ Air/Oil Filter ]  ทำหน้าที่ขจัด ของเหลว น้ำ ละอองน้ำ น้ำมัน ละอองน้ำมัน และละอองฝุ่นออกจากอากาศอัด โดยจะทำการกักสิ่งที่ปนเปื้อนมาไว้ในไส้กรอง เพื่อเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนกลับเข้าไปในอากาศอัดแสดง 1-6 จาก 6 รายการ