เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มน้ำลีโอ LEO Water Pump

ปั๊มน้ำลีโอ LEO Water Pump

ปั๊มน้ำลีโอ LEO Water Pump เป็นปั๊มน้ำตามมาตราฐานยุโรป ที่ผลิตส่งออกทั่วโลก ได้รับมาตราฐานต่างๆเช่น TUV SUD UL เป็นต้น ปั๊มน้ำ LEO ได้พัฒนาเทโนโลยีคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ปั๊มน้ำ LEO จึงได้คิดค้นปั๊มน้ำเพื่อตอบสนองการใช้งานของกลุ่มใช้งานต่าง ๆ เช่น ปั๊มน้ำเกษตรกรรม ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำที่อยู่อาศัย เป็นต้น
แสดง 1-3 จาก 3 รายการ