เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

โกล์บวาล์ว Globe Valve

โกล์บวาล์ว [Globe Valve]

โกล์บวาล์ว Globe Valve  ทำหน้า เปิด-ปิด เหมือนวาล์วทั่วไป ซึ่งเป็นลักษณะของการ เปิด-ปิด ของลิ้นวาล์วเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง โดยที่โครงสร้างของตัววาล์วและลิ้นวาล์ว สามารถควบคุมปริมาณของเหลวที่ไหลผ่านได้
แสดง 1-1 จาก 1 รายการ