เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

บอลวาล์วสแตนเลส Valve

บอลวาล์วสแตนเลส [Stainless Ball Valve]

บอลวาล์วสแตนเลส Stainless Ball Valve  อุปกรณ์ที่ใช้ในการ เปิด-ปิด เพื่อควบคุมการไหล ตัววาล์วเป็นทรงกลม มีลูกบอลกลวง เจาะรู และมีด้ามคันโยกที่ยึดติดไว้กับตัววาล์วเพื่อควบคุมของเหลวที่จะไหลผ่าน และเมื่อเปิดวาล์ว ของเหลวจะไหลผ่านรูของลูกบอล เมื่อปิดวาล์ว ก้านโยกจะวางราบตั้งฉากกับทางไหลของเหลว มีเลือกใช้ทั้ง แบบทองเหลือง แบบสแตนเลส ซึ่งบอลวาล์วสแตนเลสแบบมือโยกจะที่นิยมใช้งานในงานอุตสาหหกรรมมีทั้งหมด 3 แบบ คือ แบบ 1 ชิ้น แบบ 2 ชิ้น แบบ 3 ชิ้น
แสดง 1-3 จาก 3 รายการ