เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

มอเตอร์ซีเมนส์ SIEMENS

มอเตอร์ซีเมนส์ [ SIEMENS ]

มอเตอร์ซีเมนส์ [ SIEMENS ] Low-Voltage Motors มอเตอร์แรงดันต่ำที่มีมาตรฐานด้านระสิทธิภาพ คุณภาพสูง และมีความน่าเชื่อถือสูง มอเตอร์ siemens รุ่น IE1, IE2 และ IE3 มีความกะทัดรัดทำให้ผสานเข้ากับระบบการขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสม กลมกลืนกันอย่างสมบูรณ์ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐานด้านคุณภาพและมาตรฐานการออกแบบระดับโลก ที่ได้รับมาจากทางวิศวกรรมในเยอรมัน แสดง 1-12 จาก 35 รายการ