เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

������������������������ Kitz

บอลวาล์วทองเหลือง [ Brass Ball Valve ]


บอลวาล์วทองเหลือง Brass Ball Valve เป็นบอลวาล์วทองเหลืองสำหรับงานอุตสาหกรรมคุณภาพสูง มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบอลวาล์วทองเหลืองนี้ สามารถใช้งานเป็นวาล์วควบคุมได้ดี กับน้ำ กับน้ำมัน และกับลมแสดง 1-1 จาก 1 รายการ