เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

��������������������������������������������������������������� Shangair

อะไหล่ปั๊มลมแรงดันสูงชางแอร์ [ Shangair Spare Part ] 


อะไหล่ปั๊มลมแรงดันสูงชางแอร์ [ Shangair Spare Part ] ปั๊มลม Shangair เป็นปั๊มลมสัญชาติจีน ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับเครื่องจักรเป่าขวด เพราะจะเป็นปั๊มลมที่ผลิตแรงดันลมสูงกว่าปั๊มลมปกติทั่วไป และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ Shangair นั้นจะเป็นปั๊มลมแบบลูกสูบที่มีแรงดันสูง

ดังนั้นอะไหล่ของปั๊มลมแรงดันสูงชางแอร์ Shangair จะค่อนข้างหายาก ทางเราจึงจัดหาอะไหล่ของปั๊มลม Shangair มาไว้บริการให้กับกลุ่มงานที่ใช้ปั๊มลมแรงดันสูง


แสดง 1-3 จาก 3 รายการ