เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง Polo Vacuum

เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง Polo [ Water-dry Vacuum Cleaner]


เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง Polo [Water-dry Vacuum Cleaner]  เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ๆ มีความสะดวกในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการดูดทำความสะอาดทั้งดูดน้ำและดูดแห้ง 
แสดง 1-4 จาก 4 รายการ