เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มสูบน้ำเสียโชว์ฟู SHOWFOU

ปั๊มสูบน้ำเสียโชว์ฟู [ Showfou ]   

ปั๊มสูบน้ำเสียโชว์ฟู SHOWFOU ปั๊มน้ำคุณภาพจากประเทศไต้หวัน โดย Showfou Electric Machine  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1976  ซึ่งเริ่มจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตมอเตอร์   หลังจากที่ดำเนินกิจการมาได้ช่วงเวลาระยะหนึ่ง ก็เริ่มที่จะมีความชำนาญจึงได้มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ  จนถึงปัจจุบันมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตปั๊มน้ำทุกความต้องการด้านการใช้งาน


การควบคุมคุณภาพของปั๊มสูบน้ำเสียโชว์ฟู SHOWFOU

Showfou Electric Machine คิดถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษจึงผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการตรวจสอบสินค้าทุกๆส่วนของการผลิต และทำการทดสอบระหว่างการผลิตและหลังจากการผลิต Showfou ควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐาน ISO-9001แสดง 1-6 จาก 6 รายการ