เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มลม oil free Scroll

ปั๊มลม [ Scroll Oil Free ]

ปั๊มลม Scroll Oil Free ล่าสุดได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการออกแบบที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เสียงเงียบ ต้นทุนการซ่อมบำรุงต่ำ ทำงานได้ต่อเนื่องที่ดีเลิศหลักการทำงานของปั๊มลม Scroll Oil Free 

ปั๊มลม Oil Free นั้นสามารถแบ่งได้ออก 2 ส่วน คือ ส่วนที่เคลื่อนที่ และ ส่วนที่อยู่กับที่   ส่วนที่ขับเคลื่อน คือ มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถอธิบายได้ตามรูปสามารถแบ่งแยกกระบวนการของปั๊มลม Oil Free ได้ 4 ขั้นตอนดังนี้

  • การหมุนของส่วนที่เคลื่อนที่จากหมาย 1 ถึง 4
  • การบีบอัดภายในห้องที่เกิดขึ้นทีละน้อย
  • การส่งแรงดันลมอัดออกไปยังส่วนระบายลม
  • จะเกิดการบีบอัดหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

ข้อได้เปรียบของปั๊มลม Scroll Oil Free

  • ปริมาณลมอัดมาก
  • ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูง
  • ความสั่นสะเทือนต่ำ และ เสียงเงียบ
  • ชิ้นส่วนน้อย
  • มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา
  • ใช้งานกับความเร็วได้หลากหลาย


แสดง 1-2 จาก 2 รายการ