เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มลม oil free Scroll

ปั๊มลม Oil Free Scroll                 

        ปั๊มลม Oil Free Scroll ล่าสุดได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการออกแบบที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เสียงเงียบ ต้นทุนการซ่อมบำรุงต่ำ ทำงานได้ต่อเนื่องที่ดีเลิศ

หลักการทำงานของปั๊มลม Oil Free Scroll

          ปั๊มลมOil Free นั้นสามารถแบ่งได้ออก 2 ส่วน คือ ส่วนที่เคลื่อนที่ และ ส่วนที่อยู่กับที่   ส่วนที่ขับเคลื่อน คือ มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถอธิบายได้ตามรูป

scroll principle

          สามารถแบ่งแยกกระบวนการของปั๊มลม Oil Free ได้ 4 ขั้นตอนดังนี้

  1. การหมุนของส่วนที่เคลื่อนที่จากหมาย 1 ถึง 4
  2. การบีบอัดภายในห้องที่เกิดขึ้นทีละน้อย
  3. การส่งแรงดันลมอัดออกไปยังส่วนระบายลม
  4. จะเกิดการบีบอัดหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

ข้อได้เปรียบของปั๊มลม Oil Free Scroll

  1. ปริมาณลมอัดมาก
  2. ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูง
  3. ความสั่นสะเทือนต่ำ และ เสียงเงียบ
  4. ชิ้นส่วนน้อย
  5. มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา
  6. ใช้งานกับความเร็วได้หลากหลาย
แสดง 1-2 จาก 2 รายการ