เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส GRUNDFOS

ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส [ Grundfos Water Pump ]
ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส Grundfos Water Pump เป็นปั๊มน้ำที่มีเทคโนโลยีจากเดนมาร์ก ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ออกแบบปั๊มน้ำที่ใช้ในวงการงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์  โดยเฉพาะซึ่งทางกรุนด์ฟอส จะมีนวตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านปั๊มน้ำมาอยู่เสมอ ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส  (Grundfos) เป็นผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำชั้นนำของทวิปยุโรป ได้ก่อกำเนิดขึ้นที่ประเทศเดนมาร์กมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 โดย มร.พอล ดิว เจนเซ่น มีการพัฒนาด้านการผลิตและขยายการตลาดไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่ิอง และเติบโตเรื่อยมาจนกลายเป็นผู้นำด้านการผลิตปั๊มน้ำที่มีคุณภาพในระดับสากลและมีชื่อเสียงระดับโลก

แสดง 1-2 จาก 2 รายการ