เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

แวคคั่มเกจ Vacuum Gauge

 แวคคั่มเกจ [ Vacuum Gauge ]
 

แวคคั่มเกจ Vacuum Gauge  เป็นอุปกรณ์ใช้ในการวัดในระบบสูญญากาศ โดยจะวัดค่าความดันที่ต่ำกว่า 0 บาร์เป็นต้นไป  เวคคั่มเกจ หรือ เครื่องมือวัดสูญญากาศ ใช้แพร่หลายเกือบทุกอุตสาหกรรมแสดง 1-2 จาก 2 รายการ