เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มลมสกรูฟูเช็ง FUSHENG

ปั๊มลมสกรูฟูเช็ง [ Fusheng Screw Air Compressors ]
ปั๊มลมสกรูฟูเช็ง [ Fusheng Screw Air Compressors ] เป็นปั๊มลมสกรูชั้นนำอีกหนึ่งแบรน์ที่ผลิตจากประเทศไต้หวัน ปั๊มลมสกรูฟูเช็งจะมีสำนักวิเคราะห์ตั้งอยู่ที่ เยอรมัน เทคนิคของสกรูเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง เฟืองสกรูที่ก้าวนำหน้า ทำให้ประสิทธิภาพของการอัดลมยิ่งดีขึ้น การใช้ไฟฟ้ายิ่งประหยัดขึ้น ยกระดับประสิทธิภาพของการใช้งานอุปกร์ทุกชิ้นส่วน และโครงสร้างของปั๊มลมแบบสกรู ผลิตอย่างแม่นยำในโรงงานที่ควบคุมความชื้น และอุณหภูมิ พร้อมทั้งมีการใช้เครื่องมือตรวจวัดตำแหน่งความละเอียดสูงในการตรวจสอบขนาดของชิ้นส่วนที่ผลิตมาแล้ว ซึ่งแกนกลางของเครื่องอัดจะถูกปรับสมดุลย์ก่อนที่จะนำมาประกอบเป็นปั๊มลมแบบสกรูฟูเช็ง

วิดีโอตัวอย่างการทำงาน ปั๊มลมสกรูฟูเช็ง [ Fusheng Screw Air Compressors ]  
                             

แสดง 1-5 จาก 5 รายการ