เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มลมสกรูฟูเช็ง FUSHENG

ปั๊มลมสกรูฟูเช็ง Fusheng Air Compressors
   ปั๊มลมสกรูฟูเช็ง เป็นปั๊มลมสกรูชั้นนำอีกหนึ่งแบรน์ที่ผลิตจากประเทศไต้หวัน ปั๊มลมสกรูฟูเช็งจะมีสำนักวิเคราะห์ตั้งอยู่ที่ เยอรมัน เทคนิคของสกรูเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง เฟืองสกรูที่ก้าวนำหน้า ประสิทธิภาพของการอัดลมยิ่งดีขึ้น การใช้ไฟฟ้ายิ่งประหยัด ยกระดับปรสิทธิภาพของการใช้งาน
  ทุกชิ้นส่วนและโครงสร้างของปั๊มลมสกรูผลิตอย่างแม่นยำในโรงงานที่ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ และมีการใช้เครื่องมือตรวจวัดตำแหน่งความละเอียดสูงในการตรวจสอบขนาดของชิ้นส่วนที่ผลิตแล้ว แกนกลางของเครื่องอัดจะถูกปรับสมดุลย์ก่อนนำมาประกอบ เป็นปั๊มลมสกรูฟูเช็ง
                                                                    
 ตัวอย่างการทำงานปั๊มลมสกรู 
แสดง 1-5 จาก 5 รายการ