เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มลมพูม่าชนิดเก็บเสียง PUMA

ปั๊มลมพูม่าชนิดเก็บเสียง [ Puma Air Sound Proof ]

ปั๊มลมพูม่าชนิดเก็บเสียง [ Puma Air Sound Proof ]  เป็นปั๊มลมแบบเก็บเสียง เหมาะกับงานห้องแล็ป ห้องวิจัย สำนักงานออฟฟิศ อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือสถานที่ที่ต้องการความเงียบและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย





แสดง 1-7 จาก 7 รายการ