เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

มอเตอร์ลม Air Motor

มอเตอร์ลม [ Air Motor ]

มอเตอร์ลม  Air Motor เป็นอุปกรณ์อีกชนิด ที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี ที่มีสารเคมีเกิดการระเบิดได้ ซึ่งสามารถทำไปใช้แทนมอเตอร์ไฟฟ้าได้เลย รอบ และ แรงบิด ขึ้นอยู่กับลมอัดว่ามีปริมาณเท่าไร และ แรงอัดเท่าไร
แสดง 1-7 จาก 7 รายการ