เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ชุดดักน้ำในระบบลม Air Filter

ชุดดักน้ำในระบบลม [ Air Filter ]

ชุดดักน้ำในระบบลม Air Filter เป็นอุปกรณ์ดักน้ำโดยการทำงานอาศัยแรงเหวี่ยงทางกลช่วยให้อากาศกับน้ำแยกออกจากกัน โครงสร้างภายในอุปกรณ์จะไม่มีฟิลเตอร์ ดังนั้นจึงทำให้เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์  ซึ่งสามารถใช้งานได้ตลอดโดยไม่ต้องซ่อมบำรุง  และสามารถดักน้ำได้ 99.99 เปอร์เซ็นต์


แสดง 1-1 จาก 1 รายการ