เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ชุดดักน้ำในระบบลม

ชุดดักน้ำในระบบลม
เป็นอุปกรณ์ดักน้ำโดยอาศัยแรงเหวี่ยงทางกล ช่วยให้อากาศกับน้ำแยกออกจากกัน โดยโครงสร้างภายในไม่มีฟิลเตอร์ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ สามารถใช้งานได้ตลอด โดยไม่ต้องซ่อมบำรุง  และสามารถดักน้ำได้ 99.99 เปอร์เซ็นต์
แสดง 1-1 จาก 1 รายการ