เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มลมสกรู OLYMTECH

ปั๊มลมสกรูโอลิมเทค [ Olymtech Screw Air Compressor ]

ปั๊มลมสกรูโอลิมเทค [ Olymtech Screw Air Compressor ]  เป็นปั๊มลมชนิดนึงเป็นที่นิยมใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม และปั๊มลมสกรูโอลิมเทค Olymtech  เป็นปั๊มลมสกรูดีได้นำเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน โดยใช้ชุดหัวสกรูที่มีขนาดใหญ่  ซึ่งทำให้มั่นใจในคุณภาพสินค้า แต่ราคาไม่สูงมาก ปั๊มลมแบบสกรูโอลิมเทค Olymtech ทั้งยังหาอะไหล่ง่าย ราคาถูก เหมาะสมกับประเทศทางเอเชียเป็นอย่างยิ่ง


ระบบควบคุมหน้าจอ PLC Control System  


สามารถเลือกใช้ได้  2 ภาษา คือ (อังกฤษ  จีน) :  มีหน้าจอจะแสดงผลสถานะการทำงานของปั๊มลม  และหน้าจอจะแสดงผลเมื่อเกิดข้อผิดผลาดในการ ทำงาน และ หยุดการทำงานอัตโนมัติใช้ Intelligent Micro-Computer Control System

  1. ออกแบบตามมาตราฐานสากล
  2. ใช้ไมโครคอลโทรเลอร์ควบคุมปรับตั้งค่าแบบอัตโนมัติ  และยังสามารถตั้งค่าระดับแรงดันลมตามความต้องการ
  3. งานออกแบบตู้ควบคุมให้มีความสะดวกในการบำรุงรักษา 
  4. อุปกรณ์ไฟฟ้า Schneider เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพสินค้า
  5. มีระบบป้องกันไฟฟ้าและประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสดง 1-10 จาก 10 รายการ