เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มลมสกรู OLYMTECH

  ปั๊มลมสกรู OLYMTECH  SCREW Air Compressor   ปั๊มลมสกรู SCREW Air Compressor เป็นปั๊มลมชนิดนึงเป็นที่นิยมใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม   OLYMTECH  SCREW AIRCOMPRESSOR 

  ปั๊มลมสกรู OLYMTECH เป็นปั๊มลมสกรูดีได้นำเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน โดยใช้ชุดหัวสกรูที่มีขนาดใหญ่  ซึ่งทำให้มั่นใจในคุณภาพสินค้า แต่ราคาไม่สูงมาก    ปั๊มลมสกรู OLYMTECH ทั้งยังหาอะไหล่ง่าย ราคาถูก เหมาะสมกับประเทศทางเอเชียเป็นอย่างยิ่ง

  ปั๊มลมสกรู OLYMTECH ใช้ PLC Control System ( หน้าจอควบคุม )

 

  - สามารถเลือกใช้ได้ 2 ภาษา คือ อังกฤษ  จีน

  - หน้าจอจะแสดงผลสถานะการทำงานของปั๊มลม
  - หน้าจอจะแสดงผลเมื่อเกิดข้อผิดผลาดในการทำงาน และ หยุดการทำงานอัตโนมัติ

  ปั๊มลมสกรูใช้ Intelligent Micro-Computer Control System

 

  - ออกแบบตามมาตราฐานสากล   - ใช้ไมโครคอลโทรเลอร์ควบคุมปรับตั้งค่าแบบอัตโนมัติ และสามารถตั้งค่าระดับแรงดันดันลมตามความต้องการ   - งานออกแบบตู้ควบคุมให้มีความสะดวกในการบำรุงรักษา   - อุปกรณ์ไฟฟ้า Schneider เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพสินค้า   - มีระบบป้องกันไฟฟ้าและประหยัดพลังงานไฟฟ้า

 
 
แสดง 1-12 จาก 27 รายการ