เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ออโต้เดรน Auto Drain

ออโต้เดรน [ Auto Drain ]

ออโต้เดรน Auto Drain : อุปกรณ์ที่ช่วยให้การระบายน้ำ โดยใช้ติดตั้งในระบบท่อลมที่เกิดจากการขังของน้ำภายในท่อส่งลม หรือใต้ถังเก็บลม ออโต้เดรน (Auto Drain)  ในระบบนิวเมติกจะทำหน้าที่ในการระบายน้ำเสียหรือน้ำขัง ที่เกิดจากการคอนเดนเสท ( Condensate ) หรือเกิดจากการสะสมของไอน้ำจนกลายเป็นหยดน้ำ หากน้ำขังหรือหยดน้ำมีปริมาณมากเกินไป จะทำให้เกิดความร้อนสะสมในระบบนิวเมติก และเกิดความเสียหายได้ ออโต้เดรน (Auto Drain)  จึงเข้ามาช่วยให้ระบายน้ำได้ง่ายขึ้น สะดวก ลดเวลาผู้ปฎิบัติงานได้  และบำรุงรักษาง่าย


ประเภทของออโต้เดรน ( Auto Drain )

1. ออโต้เดรนแบบลูกลอย (Float Drain) ออโต้เดรนที่ได้รับความนิยมมากในการติดตั้งระบบนิวเมติก มีลักษณะแบบลูกทรงกลมไว้ใช้ติดตั้งในระบบท่อส่งลม ทำงานเปรียบเสมือนตัววัดระดับน้ำเพื่อเปิดปิดวาล์วระบายน้ำออกจากระบบนิวเมติก


2. ออโต้เดรนทำงานแบบไฟฟ้า (Electronic Drain Valve) ออโต้เดรนแบบนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนการทำงานของออโต้เดรนแบบลูกลอย เพื่อทำการสั่งเปิดปิดวาล์วระบายน้ำออกจากระบบนิวเมติก


3. ออโต้เดรนทำงานแบบ (Timer Drain) ออโต้เดรนแบบตั้งเวลาเพื่อทำการปล่อยน้ำออกอย่างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับใช้แก้ปัญหาการถอดล้างออโต้เดรนบ่อย รวมถึงปัญหาน้ำย้อนเข้าสู่ระบบนิวเมติก


4. ออโต้เดรนแบบ (Air Zero Loss) ออโต้เดรนที่สามารถป้องกันการเดรนของอากาศอัดไปอย่างสูญเปล่าประโยชน์ ในขณะที่ระบบนิวเมติกได้ทำการระบายน้ำออก ช่วยลดการสูญเสียพลังงานโดยสิ้นเปลืองได้ออโต้เดรนวาล์ว ( Auto Drain Valve ) แบ่งตามลักาณะการทำงาน

ออโต้เดรนทำงานแบบเมคคานิค

ออโต้เดรนทำงานแบบเมคคานิค จะอาศัยลูกลอย ลอยบนน้ำผิวที่เกิดจากคอนเดนเสท เมื่อเกิดการสะสมของน้ำเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับที่ต้องการ วาล์วระบายน้ำจะเปิดออก โดยอาศัยแรงดันลมอัดภายใน ช่วยส่งน้ำออกจากถ้วยเก็บน้ำ หลังจากนั้นน้ำที่ค้างในถ้วยจะลดระดับต่ำลง วาล์วระบายน้ำก็จะปิดออโต้เดรนแบบนี้จะมีข้อเสีย คือเมื่อใช้งานนานขึ้น จะมีคราบน้ำมัน เศษสนิม ทำให้ลูกลอยค้าง ลมอัดจะรั่วออกตลอดเวลา ดังนั้นควรทำความสะอา

ออโต้เดรนทำงานแบบไฟฟ้า

ออโต้เดรนทำงานแบบไฟฟ้าส่วนใหญ่จะอาศัยพลังงานไฟฟ้า 220 โวล์ท มาสั่งให้โซลินอยด์วาล์วเปิด-ปิด เพื่อระบายน้ำออกจากระบบ โดยมีอุปกรณ์ควบคุมที่สามารถตั้งเวลา เปิด-ปิด ได้ ตัวโซลินอยด์วาล์วนั้นจะมีตัวกรองเศษวัสดุก่อนเข้าวาล์ว สามารถถอด มาทำความสะอาดได้


ออโต้เดรนทำงานแบบประหยัดพลังงาน

ออโต้เดรนแบบประหยัดพลังงานนั้นจะมีทั้งแบบเมคคานิคและแบบไฟฟ้า เมื่อเวลาเดรนน้ำที่เกิดจากการคอนเดนเสทแล้ว จะไม่เกิดการสูญเสียลมอัด เพราะลมอัดที่เสียไปนั้นถือว่ามีต้นทุนในการผลิต นั่นคือไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุงปั๊มลม โดยสามารถคำนวณค่าใช่จ่ายที่สูญเสียไปได้

   แสดง 1-6 จาก 6 รายการ