เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

แอร์ชาร์ป Air Shaft

แอร์ชาร์ป [ Air Shaft ]

แอร์ชาร์ป Air Shaft  เป็นอุปกรณ์ลมอีกชนิดที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทงานม้วน ( กระดาษ ฟิล์ม ถุงพลาสติก ) เป็นต้น   หน้าที่ของแอร์ชาร์ป (Air Shaft) เป็นตัวจับยึดกับแกนกลาง ของม้วนชนิดต่าง ๆ เพื่อควบคุมความเร็ว ไม่ให้เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งที่ตั้งไว้แสดง 1-9 จาก 9 รายการ