เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

แอร์ชาร์ป [Air Shaft]

 แอร์ชาร์ป [ Air Shaft ]
เป็นอุปกรณ์ลมอีกชนิดที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทงานม้วน ( กระดาษ, ฟิล์ม, ถุงพลาสติก ) เป็นต้น   หน้าที่ของแอร์ชาร์ป [ Air Shaft ] เป็นตัวจับยึดกับแกนกลาง ของม้วนชนิดต่างๆ เพื่อควบคุมความเร็ว ไม่ให้เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งที่ตั้งไว้
แสดง 1-9 จาก 9 รายการ