เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

มอเตอร์กันระเบิดเอบีบี ABB [Explosion Proof Motor]

มอเตอร์กันระเบิดเอบีบี ABB [ Explosion Proof Motor ]      

มอเตอร์กันระเบิดเอบีบี ABB [Explosion Proof Motor มอเตอร์กันระเบิด ABB เป็นมอเตอร์ที่ผลิตมาจากประเทศอิตาลี (Italy)  ภายใต้มาตราฐานยุโรป ATEX 94/9/CE มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ต้นกำลังที่ใช้ในการขับเคลื่อน  ปั๊มน้ำ ปั๊มลม พัดลม เครื่องผสมสารเคมี ระบบสายพาน เป็นต้น ดั้งนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบการผลิตที่มีความเสี่ยงต่อการติดไฟได้ง่าย อาทิเช่น  โรงงานเคมี  โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตเอทานอล  มอเตอร์กันระเบิดก็เป็นอุปกรณ์อีกอย่างที่สำคัญแสดง 1-12 จาก 19 รายการ