เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

มอเตอร์เอบีบี ABB Motor

มอเตอร์เอบีบี [ ABB Motor ]

มอเตอร์เอบีบี ABB Motor มอเตอร์ไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในโลกเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี จากประเทศฟินแลนด์ มีหลายรุ่นหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน มอเตอร์ 380-400 โวลต์ 3 เฟส  ทั้งแบบขาตั้ง ( B3 ) หน้าแปลน ( B5 ) และทั้งแบบขาตั้งและหน้าแปลน ( B35 ) โดยมีขนาดตั้งแต่ 1/2แรงม้า (1/2HP) จนถึง 420 แรงม้า (420HP)


มอเตอร์เอบีบี ABB  3 เฟส มอเตอร์ไฟฟ้า ABB เป็นแบบชนิดเหนี่ยวนำ ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูง มีทั้งแบบ IE1 และ แบบ IE2 ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนาน ค่าบำรุงรักษาต่ำ เสียงเงียบ เหมาะสมกับการใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป และอุตสาหกรรมทุกประเภทแสดง 1-12 จาก 20 รายการ