เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

มอเตอร์ Marelli ( ITALY )

มอเตอร์เมอร์ลารี่ [ Marelli Motor ]
มอเตอร์เมอร์ลารี่ Marelli Motor  เป็นที่ได้รับความนิยม1อย่างกว้างขวางในยุโรป เพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี มีฐานการผลิตในประเทศอิตาลี มีหลายรุ่นหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน   เช่น มอเตอร์  220 โวลต์ ทั้งแบบขาตั้งและหน้าแปลน มอเตอร์ 380 โวลต์ ทั้งแบบขาตั้งและหน้าแปลน โดยมีขนาดตั้งแต่ 1/4 แรงม้า (1/4HP) จนถึง 125 แรงม้า (125HP)


แสดง 1-9 จาก 9 รายการ