เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มลมแรงดันสูงฟูเช็ง

ปั๊มลมแรงดันสูง ( High Pressure Air Compressor )  ปั๊มลมแรงดันสูง ( High Pressure Air Compressor ) หรือ เรียกอีกอย่างว่า  ปั๊มลมทูสเตจ ( Two Stage )   โดยปกติแล้วส่วนใหญ่ปั๊มลมที่ใช้โดยทั่วไปจะสามารถสร้างแรงดันใช้งานปกติ  8 บาร์ ( ค่าสูงสุด  10 บาร์ )    งานบางอย่างไม่สามารถใช้แรงดันปกติได้ต้องใช้แรงดันมากกว่า 10 บาร์ ขึ้นไป เช่น เติมลมรถบรรทุก  งานปะยางรถบรรทุก เป็นต้น   หมายเหตุ  ถ้านำปั๊มลมแรงดันปกติไปปรับตั้งให้มีแรงดันใช้งานมากกว่า 10 บาร์ ขึ้นไป อาจจะทำให้ปั๊มลมเสียหายได้
แสดง 1-11 จาก 11 รายการ