เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มลมแรงดันสูงฟูเช็ง

ปั๊มลมแรงดันสูงฟูเช็ง [ Fusheng Air Pump ]

ปั๊มลมแรงดันสูงฟูเช็ง [ Fusheng Air Pump ]   ปั๊มลมแรงดันสูง ( High Pressure Air Compressor )   หรือ เรียกอีกอย่างว่า  ปั๊มลมทูสเตจ (Two Stage)   และโดยปกติแล้วส่วนใหญ่ปั๊มลมที่ใช้กันโดยทั่วไปนั้น จะสามารถสร้างแรงดันใช้งานปกติ  8 บาร์ ( ค่าสูงสุดอยู่ที่ 10 บาร์ )  งานบางอย่างที่ไม่สามารถใช้แรงดันปกติได้ต้องใช้แรงดันลมมากกว่า 10 บาร์ขึ้นไป  อาทิเช่น เติมลมรถบรรทุก  งานปะยางรถบรรทุก เป็นต้นหมายเหตุ  ถ้านำปั๊มลมแรงดันปกติไปปรับตั้งให้มีแรงดันใช้งานมากกว่า 10 บาร์ขึ้นไปแล้ว ก็อาจจะทำให้ปั๊มลมเกิดการเสียหายได้แสดง 1-11 จาก 11 รายการ