เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ถังแรงดันน้ำ Pressure Tank

ถังควบคุมแรงดันน้ำ

  ในระบบน้ำหรือนิยมเรียกกันว่าระบบบูสเตอร์ปั๊ม(Boostor Pump)มีอุปกรณ์อีกชนิดที่นอกจากปั๊มน้ำคือ ถังควบคุมแรงดันน้ำ  ถังควบคุมแรงดันน้ำ จะช่วยให้ปั๊มน้ำนั้นหน่วงเวลา หรือ เพิ่มระยะเวลาในการตัด-ต่อ ปั๊มน้ำจะช่วยลดการทำงานของปั๊มน้ำได้จึงช่วยยืดอายุการทำงานของปั๊มน้ำได้

  ลักษณะภายในถังควบคุมแรงดันน้ำ

   ภายในถังควบคุมแรงดันน้ำจะมีถุงไดอะแฟรมหรือถุงยางดำอยู่ มีลักษณะคล้ายๆลูกโป่ง  ไดอะเฟรมภายในถังมี 2 แบบ  

  1.แบบไดอะเฟรมเดี่ยว

  2.แบบไดอะเฟรมคู่ 

  ก่อนการใช้งานถังควบคุมแรงดันน้ำ จะต้องเติมลมอัดเข้าไปภายในถังควบคุมแรงดันน้ำก่อนใช้งาน แรงดันลมภายในถังควบคุมแรงดันน้ำ จะต้องเท่ากับจุดสตาร์ท หรือ น้อยกว่าจุดสตาร์ท 0.2 บาร์ เช่น เพรสเชอร์สวิทซ์ตัดต่อการทำงานของปั๊มที่ 3.5 บาร์ ต่อ 2.5 บาร์ จะต้องเติมลมภายในถังควบคุมแรงดันน้ำให้ได้ที่ 2.3-2.5 บาร์ ระยะเวลาในการตรวจเช็คแรงดันลมภายในถังควบคุมแรงดันน้ำ จะต้องใช้เพรสเชอร์เกจตรวจวัดแรงดันลม ทุกๆ 3 เดือน หรือ ทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดกับถุงลมยาง

  ข้อควรระวังในการใช้ถังแรงดันน้ำ

   ในการเติมลมอัดเข้าไปในถังแรงดันน้ำทุกครั้ง ต้องปล่อยน้ำออกจากถุงลมยางก่อนเสมอ เพื่อง่ายในการเติมลม ลดแรงต้านในการเติมลม

แสดง 1-12 จาก 52 รายการ