เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ถังแรงดันน้ำ Pressure Tank

ถังควบคุมแรงดันน้ำ [ Water Pressure Tank ]

ถังควบคุมแรงดันน้ำ Water Pressure Tank ในระบบน้ำหรือนิยมเรียกอีกอย่างว่าระบบบูสเตอร์ปั๊ม (Boostor Pump)  มีอุปกรณ์อีกชนิดที่นอกจากปั๊มน้ำคือ ถังควบคุมแรงดันน้ำ  ถังควบคุมแรงดันน้ำ จะช่วยให้ปั๊มน้ำนั้นหน่วงเวลา หรือ เพิ่มระยะเวลาในการตัด-ต่อ ปั๊มน้ำจะช่วยลดการทำงานของปั๊มน้ำได้จึงช่วยยืดอายุการทำงานของปั๊มน้ำได้


ลักษณะภายในถังควบคุมแรงดันน้ำ ภายในถังควบคุมแรงดันน้ำจะมีถุงไดอะแฟรมหรือถุงยางดำอยู่ มีลักษณะคล้าย ๆ ลูกโป่งไดอะเฟรมภายในถังมี 2 แบบ  

  1. แบบไดอะเฟรมเดี่ยว
  2. แบบไดอะเฟรมคู่ 

ก่อนที่จะทำการใช้งานถังควบคุมแรงดันน้ำ จะต้องเติมลมอัดเข้าไปภายในถังควบคุมแรงดันน้ำก่อนใช้งาน แรงดันลมภายในถังควบคุมแรงดันน้ำ จะต้องเท่ากับจุดสตาร์ท หรือ น้อยกว่าจุดสตาร์ท 0.2 บาร์ เช่น เพรสเชอร์สวิทซ์ตัดต่อการทำงานของปั๊มที่ 3.5 บาร์ ต่อ 2.5 บาร์ จะต้องเติมลมภายในถังควบคุมแรงดันน้ำให้ได้ที่ 2.3-2.5 บาร์ ระยะเวลาในการตรวจเช็คแรงดันลมภายในถังควบคุมแรงดันน้ำจะต้องใช้เพรสเชอร์เกจตรวจวัดแรงดันลม ทุก ๆ  3 เดือน หรือ ทุก ๆ  6 เดือน  เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดกับถุงลมยาง


ข้อควรระวังในการใช้ถังแรงดันน้ำ ในการเติมลมอัดเข้าไปในถังแรงดันน้ำทุกครั้ง ต้องปล่อยน้ำออกจากถุงลมยางก่อนเสมอ เพื่อง่ายในการเติมลม ลดแรงต้านในการเติมลม


แสดง 1-12 จาก 56 รายการ