เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

มอเตอร์กันระเบิด ( Explosion Proof Motor )

มอเตอร์กันระเบิดเมอร์ลารี่ Marelli [Explosion Proof Motor]
มอเตอร์กันระเบิดเมอร์ลารี่ Marelli [Explosion Proof Motor] มอเตอร์กันระเบิด MarelliMotori เป็นมอเตอร์ที่ผลิตมาจากประเทศอิตาลี (Italy) ภายใต้มาตราฐานของยุโรป ATEX 94/9/EC  มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ต้นกำลังที่ใช้ในการขับเคลื่อน  ปั๊มน้ำ ปั๊มลม พัดลม เครื่องผสมสารเคมี ระบบสายพาน เป็นต้น ดั้งนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบการผลิตที่มีความเสี่ยงต่อการติดไฟได้ง่าย อาทิเช่น  โรงงานเคมี  โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตเอทานอล มอเตอร์กันระเบิดก็เป็นอุปกรณ์อีกอย่างที่สำคัญ


แสดง 1-12 จาก 18 รายการ