เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มสูบน้ำเสียซูรูมิ TSURUMI

ปั๊มสูบน้ำเสียซูรูมิ [ TSurumi Water Pump ]

ปั๊มสูบน้ำเสียซูรูมิ TSurumi Water Pump เป็นปั๊มสูบน้ำเสียซูรูมิผลิตจากประเทศญี่ปุ่น โดยผู้มีประสบการณ์และชื่อเสียงมามากกว่า 80 ปี ปั๊มซูรูมิ (Tsurumi) ได้การรับรองจากสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น มาตรฐานที่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลมีการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานตามกำหนดสากล  นอกจากมีปั๊มชนิดธรรมดาแล้ว ซูรูมิก็ยังมีปั๊มน้ำชนิดที่ทำงาน (Tsurumi Pump) โดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุม (Automatic Pump)  ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เป็นอย่างมาก


ชนิดของปั๊มสูบน้้าเสียซูรูมิ [ TSurumi Water Pump ] 

  • B-series : ใช้งานสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย เศษวัสดุขนาดเล็กสามารถไหลผ่านไปได้
  • C-series : ใช้งานสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย แต่รุ่นนี้ใบพัดจะสามารถตัดวัสดุ เช่นขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติกที่ไหลเข้าไปติดในตัวปั๊มน้ำได้
  • KTZ/KRS : series ใช้สูบน้ำในงานก่อสร้าง หรือน้ำที่มีดินทรายผสมอยุ่ด้วย
  • LB/LSC/LSP series : ใช้สูบน้ำในบริเวณที่พักอาศัย สามารถเคลื่อนย้ายง่าย
  • U/UT series : ใช้สูบน้ำเสียจากการทำอาหาร งานระบายน้ำเสียที่มีกากของแข็งเจือป่น
  • TRN/BER series : ใช้สำหรับเติมอากาศออกซิเจนในบ่อบำบัดน้ำเสีย
  • PU/PN series : ใช้สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีกากมาก งานบ่อเลี้ยงปลา

มีให้เลือกใช้งานได้หลากหลายชนิด โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกชนิดได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน


แสดง 1-12 จาก 60 รายการ