เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ปั๊มสูบน้ำเสีย ซูรูมิ TSURUMI

ปั๊มสูบน้ำเสีย ซูรูมิ [ TSURUMI ]

      ปั๊มสูบน้ำเสียซูรูมิผลิตจากประเทศญี่ปุ่น โดยผู้มีประสบการณ์และชื่อเสียงมากกว่า 80 ปี ปั๊มซูรูมิ (Tsurumi) ได้การรับรองจากสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรม ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลมีการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานนอกจากปั๊มชนิดธรรมดาแล้วซูรูมิยังมีปั๊มชนิดที่ทำงาน (Tsurumi Pump)โดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุม (Automatic Pump)ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เป็นอย่างมาก

       ปั๊มสูบน้้าเสียซูรูมิมีให้เลือกใช้งานได้หลากหลายชนิด โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสม

        B-series ใช้งานสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย เศษวัสดุขนาดเล็กสามารถไหลผ่านไปได้

        C-series ใช้งานสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย แต่รุ่นนี้ใบพัดจะสามารถตัดวัสดุ เช่นขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติกที่ไหลเข้าไปติดในตัวปั๊มน้ำได้

        KTZ/KRS series ใช้สูบน้ำในงานก่อสร้าง หรือน้ำที่มีดินทรายผสมอยุ่ด้วย

        LB/LSC/LSP series ใช้สูบน้ำในบริเวณที่พักอาศัย สามารถเคลื่อนย้ายง่าย

        U/UT series ใช้สูบน้ำเสียจากการทำอาหาร งานระบายน้ำเสียที่มีกากของแข็งเจือป่น

        TRN/BER series ใช้สำหรับเติมอากาศออกซิเจนในบ่อบำบัดน้ำเสีย

         PU/PN series ใช้สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีกากมาก งานบ่อเลี้ยงปลา


แสดง 1-12 จาก 60 รายการ