เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

เพรสเชอร์เกจ ( Pressure Gauge )

เพรสเชอร์เกจ ( Pressure Gauge )

       เพรสเชอร์เกจ คือ อุปกรณ์ใช้สำหรับวัดแรงดัน หรือ เป็นอุปกรณ์ใช้บ่งบอกว่าภายในระบบปิดมีแรงดันเท่าไร มีหน่วยของการวัดเช่น  Bar, Kgf/cm2, psi,MPa ขึ้นอยู่กับมาตราฐานนั้นๆเป็นตัวกำหนดว่าจะใช่หน่วยอะไร

           เพรสเชอร์เกจจะมีหลากหลายรูปแบบ เช่น เพรสเชอร์เกจแบบมีปีก เพรสเชอร์เกจแบบมีเกลียวออกล่าง เพรสเชอร์เกจแบบสเตนเลท ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน

    ข้อคำนึงในการเลือกใช้เพรสเชอร์เกจ

  • ขนาดของหน้าปัดเพรสเชอร์เกจ เช่น 21/2" 4" 
  • ย่านวัดที่เหมาะสม เช่น 0-6 ,0-10
  • หน่วยวัดที่ต้องการ เช่น bar psi 
  • ขนาดเกลียวและตำแหน่งของเกลียว เช่น 1/4 เกลียวออกล่าง
  • ลักษณะอื่นๆ เช่น แบบมีน้ำมัน หรือ แบบแห้ง, แบบมีปีกหรือไม่มีปีก

       ลักษณะของเพรสเชอร์เกจวัดความดันชนิดบูร์ดอง

       เป็นเพรสเชอร์เกจวัดความดันชนิดอาศัย การเคลื่อนที่ทางกลด้วยหลักการยืดตัว หดตัว ของวัสดุที่ยืดหยุ่น ทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของความดันที่อุปกรณ์ ที่เรียกว่าหลอดบูร์ดอง  หลอดบูร์ดองเป็นหลอดที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงรี และงอเป็นส่วนโค้งวงกลม โดยปลายอีกด้านหนึ่งของหลอดบูร์ดองปิดอยู่ และต่อเข้ากับเข็มตรวจวัดตำแหน่งส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็นปลายเปิดต่อเข้ากับสิ่งที่ต้องการวัดความดัน เมื่อภายในหลอดบูร์ดองมีความดันมากกว่าภายนอก หลอดบูร์ดองจะยืดตัวออก ทำให้ปลายข้างที่ปิดเคลื่อนที่ เมื่อความดันภายในท่อลดลง หลอดบูร์ดองก็จะเคลื่อนที่กลับมาที่เดิม

                                

     หลอดบูร์ดองมีโครงสร้างอยู่ 3 แบบด้วยกัน

  • บูร์ดองรูปตัว C
  • บูร์ดองแบบก้นหอย       
  • บูร์ดองแบบขดซ้อน

ขอบคุณข้อมูลจาก # http://www.foodnetworksolution.com

แสดง 1-12 จาก 24 รายการ