เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

โฟลว์สวิทช์ ( Flow Switch )

 โฟลว์สวิทช์ [ Flow Switch ] 
ฟลว์สวิทช์ Flow Switch  เป็นอุปกรณ์ตรวจจับของเหลวในท่อส่งของเหลว เพื่อป้องกันการเสียหายของปั๊ม ( Pump ) ในกรณีที่ในท่อส่งของเหลวไม่มีของเหลวไหลผ่านแสดง 1-3 จาก 3 รายการ