เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

โฟลว์สวิทช์ ( Flow Switch )

 โฟลว์สวิทช์ [ Flow Switch ] 
โฟลว์สวิทช์ [ Flow Switch ] เป็นอุปกรณ์ตรวจจับของเหลวในท่อส่งของเหลว เพื่อป้องกันการเสียหายของ ปั๊ม [ Pump ]  ในกรณีที่ในท่อส่งของเหลวไม่มีของเหลวไหลผ่าน  
แสดง 1-3 จาก 3 รายการ