เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

โฟลว์สวิทช์ Flow Switch

 โฟลว์สวิทช์ Flow Switch


โฟลว์สวิทช์ Flow Switch อุปกรณ์ตรวจจับของเหลวในท่อส่งของเหลว เพื่อใช้ป้องกันการมเสียหายของปั๊ม (Pump) กรณีที่ในท่อส่งของเหลวไม่มีของเหลวไหลผ่าน ซึ่งสวิตช์นี้จะเหมาะสำหรับนำมาใช้ควบคุมการไหลของน้ำระบบบำบัดน้ำ เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยน้ำ

แสดง 1-3 จาก 3 รายการ