เอส.อาร์.วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

เพาเวอร์ยูนิต Power Unit

เพาเวอร์ยูนิต [ Power Unit ] 

เพาเวอร์ยูนิต Power Unit เป็นเครื่องต้นกำลังของระบบไฮดรอลิค โดยจะประกอบ ไปด้วย ปั๊มไฮดรอลิค มอเตอร์ โซลินอยด์วาล์ว รีลิฟวาล์ว เพรสเซอร์เกจ เป็นต้น ในการสร้างเพาเวอร์ยูนิตนั้น ต้องคำนึงถึงลักษณะการใช้งานของผู้ใช้งานเป็นหลักแสดง 1-6 จาก 6 รายการ